Vi erbjuder mycket intressant seminarium under Almedalsveckan 2024!

Kinas ekonomi, människorätt och deras roll i de pågående och framtida krigen

Tid: Onsdagen den 26:e juni kl.13.15-14.45
Plats: B-huset, Plan 2 Campus Gotland, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal B22”

Spänningen mellan Kina och den fria världen har ständigt ökat under de senaste åren. Världen drabbas av krig i Europa och Mellanöstern. Vad för roll spelar Kina under KKP på scenen och bakom kulisserna? Kommer Kina att angripa Taiwan?

Många stora fastighetsutvecklare i Kina står inför bankrutt, konsumtionen sjunker, arbetslösheten når nya höjder, import/export sviker… Men partiet sjunger högt ”Kinas ekonomi har en ljus framtid”. Vad är sanningen? Varför fortsätter man alla förföljelser? Vilken roll spelar Kinas regim i krigen i Europa och Mellan Östen? Blir det ett krig också i Asien? Hur farlig är alliansen Kina, Ryssland, Nordkorea och Iran?

Manyan Ng, en av Europas främsta Kina-experter och en engagerande talare, delar med sig av sin holistiska, skarpa och tydliga syn på Kina. Han förutspådde exakt utvecklingen av Kinas ekonomi och Kinas roll i världen under de senaste 20 åren. Till exempel förutspådde han i sitt tal i Almedalen 2015 att Kinas ekonomi skulle stöta på många problem och att det var dags att planera för att skydda sina investering där.

Manyan föddes i Hongkong, har bott decennier i Sverige och Tyskland, arbetade för Sandvik och ABB, har cirka 30 års erfarenhet av affärsverksamhet i Kina och många andra länder. Nu är Manyan en människorättsförsvarare och en mycket uppskattad talare runt om i Europa. Kom och lyssna på och diskutera med Manyan. Det kan hjälpa dig att hitta de sista pusselbitarna för att komplettera din bild av det verkliga Kina idag.

Träffpunkt: Även på plats dagligen kl 14:.30-15:15 i montern på Cramérgatan 3 utanför Campus Gotland entré. (Onsdag kl.15.15-16.00.)

 

 

 
 

 

Vad gör vi?

ISHR Sweden fokuserar på mänskliga rättigheter i Kina. Flera stora grupper av människor i Kina är förföljda. Deras rättigheter har under kommunistpartiets styre åsidosatts, fastän det strider mot den kinesiska konstitutionen.

I Kina har människorättsadvokater svårt att verka och de behöver stöd utifrån för att få sina röster hörda. ISHR Swedens mission är att hjälpa de förföljda i Kina och ge dem en röst i det internationella samfundet och att informera länder utanför Kina om deras situation.

Filmvisningar

Det har under senare år producerats en hel del dokumentärfilmer om bl a organstöld i Kina. Vi arrangerar visningar av dessa filmer runt om i Sverige.

Seminarier

Vi arrangerar seminarier om MR-situationen i Kina (bl a i Sveriges riksdag) tillsammans med andra organisationer.

Manifestationer

Vi deltar i manifestationer för allmänheten och har i flera år varit representerade under Almedalsveckan på Gotland.

Media

Flera av de insändare och debattartiklar som vi skrivit, ofta i samarbete med andra organisationer, har blivit publicerade i stora svenska dagstidningar.